Đến nội dung


Nguyen Hoai Linh

Đăng ký: 05-04-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

#412560 giải phương trình $x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

Gửi bởi Nguyen Hoai Linh trong 14-04-2013 - 14:41

$x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

Đặt $\sqrt{x+5}=y-2$ chuyển về hệ phương trình đối xứng loại 2