Đến nội dung


nhox sock tn

Đăng ký: 25-06-2013
Offline Đăng nhập: 20-05-2016 - 20:40
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cho x,y thỏa $(x+y)^{3}+4xy\geq 2$. Tìm min của: $P=3(x^...

23-04-2016 - 19:19

Cho x,y thỏa $(x+y)^{3}+4xy\geq 2$. Tìm min của:

$P=3(x^{4}+y^{4}+x^{2}y^{2})-2(x^{2}+y^{2})+2$


Giải: $\sqrt{2}sin2x(sinx+1)+2cosx(3\sqrt{2}+cosx)=2...

28-06-2015 - 14:35

Giải phương trình sau đây:

$\sqrt{2}sin2x(sinx+1)+2cosx(3\sqrt{2}+cosx)=2(4+sinx)$


$P=\frac{1}{x+1+\sqrt{x^{2}+2x+2}...

17-06-2015 - 11:24

Cho hai số x, y thỏa $x+y=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$P=\frac{1}{x+1+\sqrt{x^{2}+2x+2}}+\frac{1}{y+1+\sqrt{y^{2}+2y+2}}$


$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2...

09-06-2015 - 21:54

Cho các số a, b, c không âm. Chứng minh rằng:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2}}\geq 2(ab+bc+ca)$


$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2...

09-06-2015 - 21:49

Cho các số a, b, c không âm. Chứng minh rằng:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2}}\geq 2(ab+bc+ca)$