Đến nội dung


dongthuyduong

Đăng ký: 03-04-2016
Offline Đăng nhập: 04-08-2018 - 10:27
***--

Chủ đề của tôi gửi

Lớp có 45 học sinh trong đó có 17 nam, xếp thành một đường thẳng hỏi có bao nhiêu cách...

20-07-2018 - 08:50

Lớp có 45 học sinh trong đó có 17 nam, xếp thành một đường thẳng hỏi có bao nhiêu cách xếp để nam đứng cạnh nam?

 


hình chóp SABCD đáy vuông cạnh a

12-11-2017 - 22:08

hình chóp SABCD 


số hạng không chứa x, hệ số

29-08-2017 - 21:57

Bài 1,2


Số hạng không chứa x

29-08-2017 - 21:39

bài 5,6


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D

04-07-2017 - 23:18

bài 2