Đến nội dung


VuTroc

Đăng ký: 08-03-2018
Offline Đăng nhập: 05-06-2018 - 06:50
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giúp BĐT nhé

28-05-2018 - 21:54

Đề liên quan lắm bạn !

Bài ni đánh giá đại diện 


Trong chủ đề: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh 2017-2018

20-03-2018 - 11:44

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh 2017-2018

 


Trong chủ đề: $a;b;\frac{1}{a}+\frac{1}...

08-03-2018 - 17:23

Cách giải này dễ hiểu hơn :
 
Dự đoán dấu '=' khi $m=a=b=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$. $\Rightarrow m=\sqrt{2}$
 
Xét $m>\sqrt{2}.\Rightarrow$ 
 
$a>\sqrt{2},b>\sqrt{2},\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\sqrt{2}$
$\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}<\sqrt{2}$ và $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\sqrt{2} $
$\Rightarrow$ Vô lý .
Vậy $m\leq \sqrt{2}$.

Trong chủ đề: $a;b;\frac{1}{a}+\frac{1}...

08-03-2018 - 17:15

Cách giải này dễ hiểu hơn :
 
Dự đoán dấu '=' khi $m=a=b=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$. $\Rightarrow m=\sqrt{2}$
 
Xét $m>\sqrt{2}.\Rightarrow$ 
 
$a>\sqrt{2},b>\sqrt{2},\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\sqrt{2}$
$\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}<\sqrt{2}$ và $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\sqrt{2} $
$\Rightarrow$ Vô lý .
Vậy $m\leq \sqrt{2}$.
??Cho mình hỏi tí muốn xóa câu trả lời phải làm sao hè?