Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


Le Tuan Canhh

Đăng ký: 08-12-2021
Offline Đăng nhập: 26-01-2023 - 16:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính xác suất của biến cố A="Số ghi trên 3 thẻ là số đo 3 cạnh của một tam giác".

20-01-2023 - 15:15

Từ 1 hộp đựng 100 thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 100 lấy ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất của biến cố A="Số ghi trên 3 thẻ là số đo 3 cạnh của một tam giác".

Tính $\lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{1}...

18-10-2022 - 10:42

Cho dãy số (un) được xác định như sau: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=2023 & \\ u_{n+1}=\frac{2022u_{n}^{3}+2022u_{n}}{2022u_{n}^{2}-u_{n}+2022} & \end{matrix}\right.$, $\forall n\in N$*. Tính $\lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{1}{2n+1}\sum_{i=1}^{n}\frac{u_{i}^{2}}{1+u_{i}^{2}}$

P/s: Cần gấp ạ  :( 


Hỏi phương trình $4(ax^{3}+27x^{2}+12x+2022)(3ax+27)=(3ax^{2}+54x+12)^{2}$có...

18-10-2022 - 10:15

Cho phương trình $ax^{3}+27x^{2}+12x+2022=0$ có 3 nghiệm thực phân biệt. Hỏi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực: 

$4(ax^{3}+27x^{2}+12x+2022)(3ax+27)=(3ax^{2}+54x+12)^{2}$ $,a\neq 0$


Min $P=\frac{x+y+z+4xyz}{1+4xy+4yz+4zx}$

11-10-2022 - 19:52

Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn : $x^{2}+y^{2}+z^{2}=\frac{1-16xyz}{4}$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\frac{x+y+z+4xyz}{1+4xy+4yz+4zx}$


GPT: $\sqrt{x^{2}-x+1}=\frac{x^{3}+3x...

09-10-2022 - 21:24

GPT: $\sqrt{x^{2}-x+1}=\frac{x^{3}+3x^{2}-4x+1}{x^{2}+3}$