Đến nội dung

Duc91

Duc91

Đăng ký: 16-02-2022
Offline Đăng nhập: 21-05-2023 - 19:59
-----

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: $(a^{3}-b^{3},ab)=1$ với (...

30-01-2023 - 18:50

a và b có nguyên tố cùng nhau nhé bạn. Minh viết thiếu đề.


Trong chủ đề: Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.

04-12-2022 - 10:23

Với m<-2 thì không thể là số chính phương nhưng với m=-1 hoặc m=-2 thì biểu thức =0 vẫn là số chính phương mà bạn.


Trong chủ đề: Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.

04-12-2022 - 09:27

  • Mình tưởng là với m=-1, m=-2 thì cũng được mà nhỉ.

Trong chủ đề: Chứng minh $(a,bc)=(a,(a,b)c)$

06-11-2022 - 22:28

Bạn giải thích cho mình chỗ"(e, f) = 1

 (e, f * c) = (e, c)" được không bạn?


Trong chủ đề: Chứng minh $(a,bc)=(a,(a,b)c)$

06-11-2022 - 18:26

Bạn giải thích cho mình chỗ"d*(e,f*c)=d*(e,c)" được không bạn?