Đến nội dung


abstract

Đăng ký: 22-11-2009
Offline Đăng nhập: 16-06-2016 - 14:33
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Wolstenholme's theorem

20-05-2011 - 17:00

Prove: http://en.wikipedia.org/wiki/Wolstenholme's_theorem

Generalization: http://diendantoanho...?...c=52378&hl=

Trong chủ đề: VMO 2011

27-01-2011 - 08:32

Đề năm nay dễ thật. Bài BĐT quy nạp khá đơn giản và bài rời rạc cũng không khó. ĐT KHTN làm khá tốt, hầu hết trên 3 bài (ngày thứ nhất) ngày thứ hai có anh Long anh Hùng làm hết.... Đặc biệt có bác Long chém trơn cả 2 ngày. :delta

Hiếu full ngày 2
Thậm chí bài 6 còn IMO SL

Trong chủ đề: số học

27-01-2011 - 08:30

Nếu 1 số là số nguyên tố biểu diễn được dưới dạng tổng hai bình phương (4k+1) thì cách biểu diễn đó là duy nhất

Trong chủ đề: Tặng Night Baron

27-01-2011 - 08:27

anh xem lại: (ABX) cắt (ACX) tại P,Q