Đến nội dung


thanh28296

Đăng ký: 30-11-2011
Offline Đăng nhập: 25-09-2016 - 20:42
-----

#467560 Cho hàm số $y=ln(\frac{1}{x+1})$ CMR:...

Gửi bởi thanh28296 trong 29-11-2013 - 06:57

Mong mọi người giúp đỡ

a) Cho hàm số $y=ln(\frac{1}{x+1})$  CMR: $y(1-e^y)+xy''=0$

b) Cho hàm số $y=\frac{1}{2}x^2e^x$ CMR: $y''-2y'+y=e^x$

c) Nếu x>0 thì x>sinx

d) Cho hàm số $f(x)=2x^2cos^2(\frac{x}{2})$ và $g(x)=x-x^2.sinx$. Giải $f'(x)<g'(x)$

 
#460072 $\sqrt[3]{2x-1}=x\sqrt[3]{16}-\sqrt[3...

Gửi bởi thanh28296 trong 26-10-2013 - 16:36

Em hiện có một vài câu mong mọi người giúp đỡ

$\sqrt[3]{2x-1}=x\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{2x+1}$

$\sqrt{17-x^2}=(3- \sqrt{x})^2$

$x^3+2=3\sqrt[3]{3x-2}$

Xin cảm ơn!!!

 

 
#407164 $\sqrt{3x^2-7x+3} - \sqrt{x^2-2} = \s...

Gửi bởi thanh28296 trong 23-03-2013 - 06:12

Em hiện tại đang học lớp 11 và vừa rồi có 1 câu giải phương trình căn thức thi thử đại học mong mọi người giúp đỡ
$\sqrt{3x^2-7x+3} - \sqrt{x^2-2} = \sqrt{3x^2-5x-1} - \sqrt{x^2-3x+4}$
Xin cảm ơn!