Đến nội dung


ThichHocToancom

Đăng ký: 29-06-2018
Offline Đăng nhập: 01-05-2019 - 10:40
-----

#719858 CMR: $\frac{a}{b}+\sqrt{\frac{b}{c}}+\sqrt[3]{\...

Gửi bởi ThichHocToancom trong 01-02-2019 - 16:29

Cho $a,b,c>0$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{b}+\sqrt{\frac{b}{c}}+\sqrt[3]{\frac{c}{a}}>\frac{5}{2}$