Đến nội dung

hngmcute

hngmcute

Đăng ký: 16-08-2023
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

gtnn $P=$ $\frac{1}{2xy^2+1}+\frac{1...

Hôm qua, 19:00

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $x+y+z=3$

Tìm gtnn $P=$ $\frac{1}{2xy^2+1}+\frac{1}{2yz^2+1}+\frac{1}{2zx^2+1}$


tìm gtnn $(x+y+z)(\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt...

06-09-2023 - 21:06

cho $x,y,z >0$ tm $xy+yz+zx=1$
tìm gtnn $(x+y+z)(\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{zx})$


Tìm GTNN $P=2\sqrt{9x^2-6x+2}+3\sqrt{4x^2+4x+2}$

16-08-2023 - 18:30

Tìm GTNN $P=2\sqrt{9x^2-6x+2}+3\sqrt{4x^2+4x+2}$