Đến nội dung

Toán Trung học Cơ sở


Diễn đàn con

Bất đẳng thức và cực trị

15653Chủ đề46488Trả lời tìm min, max $S=\... - last post by yaWeee

Đại số

9698Chủ đề27607Trả lời Giải pt $x + 5 = 3... - last post by AnAn333

Hình học

14270Chủ đề25973Trả lời $a) \dfrac{I... - last post by nguyetnguyet829

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

6946Chủ đề17578Trả lời $2(5x-3)\sqrt... - last post by stray

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

9437Chủ đề24486Trả lời Chứng minh tồn tại vô số số... - last post by perfectstrong

Toán rời rạc

Dành cho các bài toán tổ hợp, rời rạc cấp THCS

393Chủ đề804Trả lời $a,b$ thuộc A,... - last post by CescFabregas4

Các dạng toán khác

Tạm thời bạn không thể mở chủ đề mới tại đây.
BQT đang tiến hành dọn dẹp box này

977Chủ đề3377Trả lời Điền số thích hợp vào ô trố... - last post by Nobodyv3

Chuyên đề toán THCS

Box này chỉ dùng để đăng các Chuyên đề do các thành viên tự biên soạn, hoặc đang trong quá trình biên soạn.
Các bài toán đơn lẻ nếu đăng vào đây sẽ bị khóa và xóa sau một thời gian.

127Chủ đề2162Trả lời Đề thi HSG lớp 8 cấp Huyện - last post by nhancccp

Tài liệu - Đề thi

  1. Tạp chí Toán Tuổi Thơ
2627Chủ đề19531Trả lời Đề thi chọn học sinh giỏi l... - last post by nhancccp

Toán Tiểu học

Bài viết trong box này không được tính vào tổng số bài viết của thành viên

25Chủ đề149Trả lời Đề thi giao lưu học sinh gi... - last post by haianh2009