Đến nội dung


Toán Trung học Cơ sở


Diễn đàn con

Bất đẳng thức và cực trị

 • 15393 Chủ đề
 • 45839 Trả lời
$\min P = \s... - last post by Hoang72

Đại số

 • 9637 Chủ đề
 • 27476 Trả lời
$$\frac... - last post by Hoang72

Hình học

 • 14004 Chủ đề
 • 25399 Trả lời
Ví dụ về suy luận quy nạp t... - last post by Bin be

Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Không được đăng phương trình nghiệm nguyên tại đây

 • 6862 Chủ đề
 • 16942 Trả lời
$x^2-x-2 = \sqrt... - last post by hovanquan1810

Số học

Chia hết, đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, số nguyên tố, ...

 • 9254 Chủ đề
 • 24009 Trả lời
$12x^2 + 26xy + 15xy^2... - last post by Mathlegend

Toán rời rạc

Dành cho các bài toán tổ hợp, rời rạc cấp THCS

 • 349 Chủ đề
 • 625 Trả lời
tính quãng đường biết vận t... - last post by hovanquan1810

Các dạng toán khác

Tạm thời bạn không thể mở chủ đề mới tại đây.
BQT đang tiến hành dọn dẹp box này

 • 977 Chủ đề
 • 3375 Trả lời
Tìm quy luật của dãy số 1,... - last post by chanhquocnghiem

Chuyên đề toán THCS

Box này chỉ dùng để đăng các Chuyên đề do các thành viên tự biên soạn, hoặc đang trong quá trình biên soạn.
Các bài toán đơn lẻ nếu đăng vào đây sẽ bị khóa và xóa sau một thời gian.

 • 140 Chủ đề
 • 2176 Trả lời
Tính độ dài lớn nhất của MN. - last post by chanhquocnghiem

Tài liệu - Đề thi


 1. Tạp chí Toán Tuổi Thơ

 • 2579 Chủ đề
 • 19427 Trả lời
Đề kiểm tra thường xuyên lớ... - last post by pcoVietnam02

Toán Tiểu học

Bài viết trong box này không được tính vào tổng số bài viết của thành viên

 • 25 Chủ đề
 • 136 Trả lời
Tính chu vi hình được tạo t... - last post by minmin9