Đến nội dung


thangthaolinhdat

Đăng ký: 30-07-2012
Offline Đăng nhập: 16-02-2014 - 20:23
***--

#482928 $(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 13-02-2014 - 19:20

1. Giải PT

$x-4\sqrt{x+4}-5\sqrt{4x+1}+\sqrt{4x^{2}+17x+4}+11=0$

2.

$(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2}}=(2x-1)\sqrt{3}$

3. Giải BPT

$\sqrt[3]{2(x^{2}-4)} +x> \sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$
#470568 $7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 12-12-2013 - 21:45

Giải các PT

1. $7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2})}$

2.$4x^{2}-11x+10= (x-1)\sqrt{2x^{2}-6x+2}$

 
#467206 $x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 27-11-2013 - 21:55

Giải HPT : $x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014}+y^{2014}= 1$
#460967 $\sqrt{3x+1}-\sqrt{6-x}+3x^{2}-1...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 30-10-2013 - 21:41

Giải Pt :

$\sqrt{3x+1}-\sqrt{6-x}+3x^{2}-14x-8=0$
#433571 2.$(1+x-\sqrt{x^{2}-1})^{2008}+(1+x+...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 07-07-2013 - 16:34

Tìm nghiệm nguyên dương

1.$\sqrt{a}+\sqrt{b}= \sqrt{1998}$

 

2.$(1+x-\sqrt{x^{2}-1})^{2008}+(1+x+\sqrt{x^{2}-1})^{2008}= 2^{2009}$
#405310 Đề thi HSG tỉnh Thanh Hóa năm 2012 - 2013

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 15-03-2013 - 19:39

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG TỈNH
THANH HÓA Năm học 2012-2013

Môn thi: TOÁN Lớp 9 THCS
Thời gian: 150 phút
Ngày thi : 15/03/2013
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu I:( 4,0 điểm)
Cho biểu thức P = $\frac{x\sqrt{x}-3}{x-2\sqrt{x}-3}-\frac{2(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+3}{3-\sqrt{x}}$
1. Rút gọn biểu thức P
2. Tìm GTNN của biểu thức P và giá trị tương ứng của x

Câu II:(5,0 điểm)
1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho PT $x^{4}-4x^{3}+8x+m= 0$ có 4 nghiệm phân biệt
2. Giải hệ PT
$2+3x= \frac{8}{y^{3}}$ và $x^{3}-2=\frac{6}{y}$

Câu III:(4,0 điểm)
1. Tìm tất cả các số tự nhiên n dương sao cho $2^{n}-15$ là bình phương của một số tự nhiên
2. Cho m,n là các số tự nhiên dương thỏa mãn $\sqrt{6}-\frac{m}{n}> 0$. CMR $\sqrt{6}-\frac{m}{n}> \frac{1}{2mn}$

Câu IV: (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn có AB <AC , nội tiếp đường tròn $(\Omega )$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, $(\omega )$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Đường tròn $(\omega )$ cắt đường tròn $(\Omega )$ tại hai điểm A,N ( N$\neq$ A) , đường thẳng AM cắt đường tròn $(\omega )$ tại hai điểm A, K ( A$\neq$ K)
1. CM ba điểm N,H,M thẳng hàng
2. CM $\widehat{NDE}= \widehat{FDK}$
3. Cm tứ giác BHKC nội tiếp đường tròn

Câu V:(1,0 điểm)
Cho một bảng kẻ ô vuông kích thước 7*7 ( gồm 49 ô vuông đơn vị). Đặt 22 đấu thủ vào bảng sao cho mỗi ô vuông đơn vị không quá một đấu thủ. Hai đấu thủ được gọi là tấn công lẫn nhau nếu họ cùng trên một hàng hoặc cùng trên một cột. CMR với mỗi cách đặt bất kì luôn tồn tại ít nhất 4 đấu thủ đôi mội không tấn công lẫn nhau.


#400542 $4(1+x)(1+y)(1+x+y)-3x^{2}y^{2}$

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 27-02-2013 - 22:21

1. Phân tích đa thức thành nhân tử
$4(1+x)(1+y)(1+x+y)-3x^{2}y^{2}$
2.a)
Tìm các số nguyên dương x,y,z sao cho:
$\frac{x-y\sqrt{2013}}{y-z\sqrt{2013}}$ là số hữu tỉ và $x^{2}+y^{2}+z^{2}$ là số nguyên tố

b) Tìm nghiệm nguyên của PT: $20y^{2}-6xy=150-15x$


#397069 $\sum \frac{a^{3}}{a+2b} \g...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 15-02-2013 - 20:35

Cho em hỏi một loạt bài luôn mọi người nhá vì em đang chuẩn bị hoàn thành một đống bài tập Tết:
1. Cho a,b,c >0 Tm: a+b+c=2012. Tim GTNN:
$M=\frac{a^{3}}{a^{2}+ab+b^{2}}+\frac{b^{3}}{b^{2}+bc+c^{2}}+\frac{c^{3}}{c^{2}+ca+a^{2}}$
2. Cho a,b,c>0. CMR:
$\frac{a^{3}}{a+2b}+\frac{b^{3}}{b+2c}+\frac{c^{3}}{c+2a}\geq \frac{1}{3}(a^{2}+b^{2}+c^{2})$
3. Cho x,y,z>0. Tm $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\sqrt{3}$. Tìm GTNN: $P=\frac{\sqrt{2x^{2}+y^{2}}}{xy}+\frac{\sqrt{2y^{2}+z^{2}}}{yz}+\frac{\sqrt{2z^{2}+x^{2}}}{zx}$
4. cho $0\leq a,b,c\leq 1$ CMR:$\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1}+\frac{c}{a+b+1}+(1-a)(1-b)(1-c)\leq 1$


#394585 $Q=\frac{ax^{2}+by^{2}+cz^{2}...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 07-02-2013 - 21:27

1. Cho ax+by+cz=0 và a+b+c=$\frac{1}{2012}$. Tính GTBT:
$Q=\frac{ax^{2}+by^{2}+cz^{2}}{bc(y-z)^{2}+ca(z-x)^{2}+ab(x-y)^{2}}$

2.Cho $A=\frac{1}{\sqrt{4x^{2}+4x+1}}$ và $B=\frac{2x-2}{\sqrt{x^{2}-2x+1}}$. Tìm tất cả các gi nguyên x để $C=\frac{2A+B}{3}$ là số nguyên

3. Cho pt:
$2x^{2}+2(2m-6)x-6m+52= 0$ ( m là tham số, x là ẩn). Tìm m nguyên để pt có nghiệm hữu tỉ


#394580 $\frac{a^{2}}{(b-c)^{2}}+...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 07-02-2013 - 21:20

Cho ba số thực a,b,c đôi một phân biệt. CM
$\frac{a^{2}}{(b-c)^{2}}+\frac{b^{2}}{(c-a)^{2}}+\frac{c^{2}}{(a-b)^{2}}\geq 2$


#394516 Ảnh thành viên

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 07-02-2013 - 19:57

Xinh đấy em gái :P Chúc mau có "bạn zai" nhé :P

hì hì nhưng em tk FA hơn, ở lớp em mấy đứa có người yêu mà loạn hết cả lớp lên!


#394440 Ảnh thành viên

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 07-02-2013 - 17:44

Thôi tung luôn ảnh mình! Mọi người ném nhẹ tay

Hình gửi kèm

  • 1349095725556614_574_574.jpg#393558 Tính Q= $a^{2012}+b^{2012}$

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 05-02-2013 - 21:38

Cho các số thực dương a,b tm: $a^{100}+b^{100}=a^{101}+b^{101}=a^{102}+b^{102}$
Tính Q= $a^{2012}+b^{2012}$


#379341 Tìm $\max$ của $A = xy + yz + zx$, khi đó $x,y,...

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 21-12-2012 - 19:59

Cho các số thực dương $x , y , z$ thỏa mãn : $x\geq y\geq z$ và $32-3x^{2}= z^{2}= 16-4y^{2}$ Tìm $\max$ của $A = xy + yz + zx$, khi đó $x,y,z$ bằng bao nhiêu ?


#375126 Cm 2012 số bằng nhau

Gửi bởi thangthaolinhdat trong 04-12-2012 - 20:00

Trên một đường tròn viết 2012 số tự nhiên, biết rằng mỗi số là trung bình cộng của hai số đứng liền trước và sau nó. Cm 2012 số bằng nhau