Đến nội dung


anhuyen2000

Đăng ký: 23-08-2011
Offline Đăng nhập: 13-02-2017 - 16:20
*----

#631577 Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7} ; từ các chữ số thuộc A lập được bao nhiêu...

Gửi bởi anhuyen2000 trong 06-05-2016 - 16:01

Bạn lập chưa đủ cặp chia hết bạn à, ngồi đếm kiểu này thì được 36 số, cưới lại có cách nào khác không chứ nếu nó có 5 hay 6 chữ số thì thời gian đâu mà lập mà đếm


#609397 Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\g...

Gửi bởi anhuyen2000 trong 17-01-2016 - 10:23

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\geq \frac{\pi }{3}$


  • TMW yêu thích


#596120 Giải phương trình: $x^{2}-4x+2= \sqrt{x+2}$

Gửi bởi anhuyen2000 trong 30-10-2015 - 18:45

 giải ra PT:$a^4-8a^2-a+14=0$ với a=$\sqrt{x+2}$ tới đây chả bít làm sao  :mellow:

lên bậc 4 là điều không nên và rất khó để giải được
#589705 Đăng ký tham gia dự thi VMEO IV

Gửi bởi anhuyen2000 trong 18-09-2015 - 22:06

Họ tên: Lê Quang Anh
Nick trong diễn đàn : anhuyen2000
Năm sinh: 2000
Dự thi cấp: THCS và THPT#589699 Chứng minh rằng: nếu A1; B1; C1 thẳng hàng thì A2; B2; C2 cũng thẳng hàng

Gửi bởi anhuyen2000 trong 18-09-2015 - 21:48

Cho tam giác ABC và các điểm A1, B1, C1 lần lượt nằm trên các đường thẳng BC CA AB. Gọi A2; B2; C2 lần lượt là các điểm đối xứng với A1; B1; C1 qua trung điểm của BC; CA; AB. Chứng minh rằng: nếu A1; B1; C1 thẳng hàng thì A2; B2; C2 cũng thẳng hàng
#490493 CMR: $(1+a^{2})(1+b^{2})(1+c^{2})$ là...

Gửi bởi anhuyen2000 trong 03-04-2014 - 21:30

Cho a;b;c là số nguyên thỏa mãn: ab+ bc+ ca= 1.

CMR: $(1+a^{2})(1+b^{2})(1+c^{2})$ là số chính phương
#488562 cho $a,b,c\neq 0;a+b+c\neq 0; \frac{1}{a...

Gửi bởi anhuyen2000 trong 24-03-2014 - 19:10

cho $a,b,c\neq 0;a+b+c\neq 0; \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}$

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2013}}+\frac{1}{b^{2013}}+\frac{1}{c^{2013}}=\frac{1}{a^{2013}+b^{2013}+c^{2013}}$
#488242 Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác

Gửi bởi anhuyen2000 trong 22-03-2014 - 17:12

Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác thỏa mãn a+b+c=3. Tìm min của biểu thức:

$3a^{2}+3b^{2}+3c^{2}+4abc$
#487796 Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn

Gửi bởi anhuyen2000 trong 19-03-2014 - 18:04

Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn: $(a-b)^{3}+(b-c)^{3}+(c-a)^{3}=210$. Tính giá trị biểu thức:

A =  $\left |a-b \right |+\left | b-c \right |+\left | c-a \right |$
#299369 Tìm số dư của phép chia $109^{345}$ cho $7 $

Gửi bởi anhuyen2000 trong 14-02-2012 - 15:59

thế thì bài tổng quát cho dạng này là gì nhỉ? :(

Câu b)
Sử dụng định lý Euler ta có
$5^{60}=(5^5)^{12} \equiv 1(\bmod 12)$
Sử dụng định lý Fermat
\[
7^{11} \equiv 1(\bmod 12) \Rightarrow 7^{55} \equiv 1^5 = 1(\bmod 12)
\]
Cộng lại ta có \[
5^{60} + 7^{55} \equiv 2(\bmod 12)
\]
c) Áp dụng định lý Euler ta có

\[
2^{140^{25} } = 2^{3500} \equiv 1(\bmod 25)
\]vậy bài này áp dụng kiểu đồng dư thức với định lý euler


#287684 CM: tập P là vô hạn

Gửi bởi anhuyen2000 trong 11-12-2011 - 11:29

CMR : tập P là vô hạn

MoD: Mong bạn đánh lại đề và đặt tiêu đề cụ thể hơn.