Đến nội dung

Hình ảnh

n>1.KH v(n) là snt max$\leq$n và l(n) là snt min>n.Tính$S=\frac{1}{v(2).l(2)}+\frac{1}{v(3).l(3)}+...+\frac{1}{v(396).l(396)}$

số học nguyên tố nguyên dương

  • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
Chưa có bài trả lời

#1
Explorer

Explorer

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 152 Bài viết

Với mỗi số tự nhiên n>1, kí hiệu v(n) là số nguyên tố lớn nhất không vượt quá n và l(n) là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. TÍnh giá trị biểu thức:

$S=\frac{1}{v(2).l(2)} + \frac{1}{v(3).l(3)} + ... + \frac{1}{v(396).l(396)}$

 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Explorer: 18-09-2023 - 20:28


Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: số học, nguyên tố, nguyên dương

4 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 4 khách, 0 thành viên ẩn danh