Đến nội dung


anhtuan962002

Đăng ký: 17-10-2016
Offline Đăng nhập: 28-03-2019 - 14:47
*----

#714511 Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 18-08-2018 - 14:26

Mọi người giúp em giải bài này ạ. Em cảm ơn.

Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ với $f(x)=-x^{2}+6x$

Xác định tập hợp $C=\left \{ y|y=f(x),x\in \mathbb{R} \right \}$
#705856 , cho hình vuông $ABCD$. Gọi $M=(\frac{5}{...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 14-04-2018 - 20:07

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho hình vuông $ABCD$. Gọi $M=(\frac{5}{2};\frac{1}{2})$ là trung điểm $AB$. $N$ là điểm thuộc $AD$ sao cho $AN=2ND$. $(CN):x+2y-11=0$. Tìm $C$
#701106 Giải hệ đối xứng loại I

Gửi bởi anhtuan962002 trong 02-02-2018 - 21:34

Giải hệ :

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^{2}+y^{2}} & +\sqrt{2xy}&=8\sqrt{2}\\ \sqrt{x}&+\sqrt{y} & =4 \end{matrix}\right.$

 
#697686 $\frac{x+y+z+t}{\sqrt[4]{xyzt}}+...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 03-12-2017 - 15:19

Cho $x,y,z,t>0$ Chứng minh:

$\frac{x+y+z+t}{\sqrt[4]{xyzt}}+\frac{16xyzt}{(x+y)(y+z)(z+t)(t+x)}\geq 5$
#697498 $\frac{b^{2}c}{a^{3}(b+c)}+...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 30-11-2017 - 19:47

Cho $a,b,c>0$ Chứng minh rằng:

$\frac{b^{2}c}{a^{3}(b+c)}+\frac{c^{2}a}{b^{3}(c+a)}+\frac{a^{2}b}{c^{3}(a+b)}\geq \frac{1}{2}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$
#697078 $a\sqrt[3]{b^{2}+c^{2}}+b\sqrt[3...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 23-11-2017 - 18:52

Bài 1:

Cho $\left\{\begin{matrix} a,b,c>0 & \\ a^{2}+b^{2}+c^{2}=12 & \end{matrix}\right.$

Tìm GTLN của 

$a\sqrt[3]{b^{2}+c^{2}}+b\sqrt[3]{c^{2}+a^{2}}+c\sqrt[3]{a^{2}+b^{2}}$

Bài 2:

Cho $a,b,c>0$ Chứng minh rằng:

$\frac{a}{(b+c)^{2}}+\frac{b}{(c+a)^{2}}+\frac{c}{(a+b)^{2}}\geq \frac{9}{4(a+b+c)}$
#688141 $\boxed{\text{TOPIC}}$ Ôn thi học si...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 20-07-2017 - 13:01

Cho $x,y$ là hai số thực dương thỏa mãn$x+y=2$. Tìm giá trị lớn nhất của 

P = $x^{3}+y^{3}+\sqrt{2(x^{2}+y^{2})}$
#688070 $\boxed{\text{TOPIC}}$ Ôn thi học si...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 19-07-2017 - 20:46

Giả sử $a,b$ là các số thực dương thỏa điều kiện $a+b\geq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = $\frac{a^{3}}{(b+1)^{2}}+\frac{b^{3}}{(a+1)^{2}}$
#688061 $\boxed{\text{TOPIC}}$ Ôn thi học si...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 19-07-2017 - 19:58

Cho $a,b,c>0$, $a+b+c\leq \frac{3}{2}$. Tìm Min của:

P= $\sqrt{a^{2}+\frac{1}{b^{2}}} +\sqrt{b^{2}+\frac{1}{c^{2}}} +\sqrt{c^{2}+\frac{1}{a^{2}}}$
#686837 Ánh xạ

Gửi bởi anhtuan962002 trong 07-07-2017 - 17:55

Mọi người có thể giải thích giúp em về Ánh xạ, Nghịch ảnh của ánh xạ, Đơn ánh, Toàn ánh, Song ánh được không ạ?

Nếu có ví dụ dễ hiểu thì càng tốt ạ
#683447 Cho các số thực $x,y,z$ đôi một khác nhau thỏa $x^{3...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 06-06-2017 - 22:05

Cho các số thực $x,y,z$ đôi một khác nhau thỏa

$x^{3}=3x-1 ,y^{3}=3y-1,z^{3}=3z-1$. Chứng minh :$x^{2}+y^{2}+z^{2}=6$
#682400 Tính P: $\frac{a^{3}+2a^{2}b+3b^{2...

Gửi bởi anhtuan962002 trong 30-05-2017 - 12:13

Cho hai số thực a,b sao cho$\left | a \right |\neq \left | b \right |$ và ab$\neq 0$ thỏa:

$\frac{a-b}{a^{2}+ab}+\frac{a+b}{a^{2}-ab}=\frac{3a-b}{a^{2}-b^{2}}$

Tính P: $\frac{a^{3}+2a^{2}b+3b^{2}}{2a^{3}+a^{2}b+b^{3}}$