Đến nội dung


phuc_90 nội dung

Có 3 mục bởi phuc_90 (Tìm giới hạn từ 31-07-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#719199 Các cuốn sách về Đại số

Đã gửi bởi phuc_90 on 07-01-2019 - 17:57 trong Tài liệu, chuyên đề Toán cao cấp

Lục lọi máy tính để dọn rác thì gặp đóng ebook Toán cao cấp thời còn sinh viên.

Sẵn tiện chia sẽ cho những ai yêu thích Toán học.

Vì sợ lý do bản quyền nên mình chỉ post tựa đề các quyển sách, em/anh/chị nào cần cuốn gì thì để lại email và tựa đề cuốn sách bên dưới. Mình sẽ gửi qua email sớm nhất có thể.

 

1.   Algebra Vol1__Fields and Galois Theory (F. Lorenz)

 

2.   Differential Galois Theory (J.F. Pommaret)

 

3.   Differential Galois Theory (Juan J. Morales-Ruiz)

 

4.   Differential Galois Theory (M. Put, M. Singer)

 

5.   Exploratory Galois Theory (J. Swallow)

 

6.   Field and Galois Theory (P. Morandi)

 

7.   Fields and Galois Theory (J.M Howie)

 

8.   Galois Theory (D.A Cox)

 

9.   Galois Theory (E. Artin)

 

10.   Galois Theory (Joseph Rotman)

 

11.   Galois Theory (Steven H. Weintraub)

 

12.   Introduction to Field Theory (Adamson)

 

13.   Introduction to Galois Theory (D.R. Wilkins)

 

14.   Progress in Galois Theory (H. Voelklein, T. Shaska)

 

15.   Theory Field and Galois (J.S Milne)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.   A Course in Ring Theory (D.S. Passman)

 

17.   A First Course in Noncommutative Rings (T.Y. Lam)

 

18.   Advances in Commutative Ring Theory (D. Dodds)

 

19.   Advances in Noncommutative Ring Theory (P.J. Fleury)

 

20.   Commutative Normed Rings (I. Gelfand)

 

21.   Commutative Ring Theory (H. Matsumura)

 

22.   Exercises in Classical Ring Theory (T.Y. Lam)

 

23.   Group Rings, Crossed Products, Galois Theory (D.S. Passman)

 

24.   Methods in Module Theory (G. Abrams, J. Haefner)

 

25.   Ring of Quotients_Introduction to Methods of Ring Theory (B. Stenstroem)

 

26.   Transcendental Numbers (C.L Siegel)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

còn tiếp .......
#639860 $\frac{a^4+b^4+c^4+d^4}{abcd} \geq \f...

Đã gửi bởi phuc_90 on 12-06-2016 - 17:06 trong Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức

Bài toán :  Cho $a,b,c,d \in (0;\frac{1}{2}]$ .Chứng minh rằng :

 

                                 $\frac{a^4+b^4+c^4+d^4}{abcd} \geq \frac{(1-a)^4+(1-b)^4+(1-c)^4+(1-d)^4}{(1-a)(1-b)(1-c)(1-d)}$
#637564 CMR :$(a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ac)\geq -4$

Đã gửi bởi phuc_90 on 02-06-2016 - 09:43 trong Bất đẳng thức và cực trị

Ở đây, n chưa bít là âm hay dương, nên ko Cô si được.